Pengertian.co.id - Kamus Online Terlengkap

Pengertian Tata buku

Seperangkat aturan yang dipengaruhi dalam sistem catat-mancatat atau hitung-menghitung keuangan dalam buku perniagaan (usaha).

Pengertian Tata bentuk

Morfologi (ilmu bahasa; biologi).

Pengertian Tata Bahasa

Seperangkat kaidah yang diterapkan dalam pemakaian suatu bahasa, balk secara lisan maupun tulisan.

Pengertian Taswis

Gambaran; lukisan.

Pengertian Tasrih

Urai; ilmu urai.

Pengertian Tasrif

Perubahan kata kerja ke kata benda.

Pengertian Tasik

Danau; telaga; laut; segara.

Pengertian Tashih

Pengesahan; pembenaran; pernyataan sah.

Pengertian Tasdik

Pernyataan atau pengakuan sah (banar; yakin).

Pengertian Tasawuh

Mistikisme; ilmu kerohanian atau kebathinan (untuk mencapai kesempurnaan jiwa).