Kategori: K

Pengertian Maskanat

Kemiskinan; bersengaja hidup miskin (untuk jalan untuk memperoleh percerahan batin).

Categories: K